Blei ikkje einige. No må grunneigaren gje frå seg eigedom mot erstatning