Mange er utan læreplass — dette til trass for at mange bedrifter manglar lærlingar