Wärtsilä er med på å lage to nye hybride «Ro/ro-skip»