Omorganisering i Fiskeridirektoratet – Bergen ikkje lenger hovudkontor

foto