Sp håpar behandlinga av domstolstrukturen vert utsett