Kommunen får tilbod om å senda geiter på beite

foto