Finnås Kraftlag vil vurdere om dei kan sende utstyr til Ukraina

foto