Etterlyser kunnskap om korleis fiskeri blir påverka av havvind

foto