Skular og universitet kan måtte vente lenger med opning

foto