Gled deg til middag — REKO-ringen kjem til Bømlo

foto