Kommunen får førehandstiltreding på næringstomt til fiskerihamna

foto