Skal legga til rette for framtidig industriutvikling i Sunnhordland

foto