100 millionar til å få ned straumrekningane i kommunale bustader