Microsoft opnar for å behalde nynorsk i e-postapp

foto