Regjeringa fekk bompengeinstruks av Stortinget

foto