LO: Tida er overmoden for avgjerd om permisjonsreglane

foto