Reisebyrået på Bømlo vert ikkje påverka av konkurs

foto