Framleis kokevarsel etter E.coli-funn på Foldrøy

foto