Høge drivstoffprisar gjer at DAT vurderer å avslutta ruteflyginga Stord-Oslo

foto