Regjeringa vil styrkje retten vår til å betale med kontantar