Har vunne ein stor hybrid-leveranse til skip

foto