Har sett i gang massetesting av elevar på skulane der korona er påvist