Solberg foreslår at 13-åringar skal kunne opptene pensjon

foto