— Eg kjenner ingen lukkelege narkomane og kriminelle — for dei er døde samtlege av dei

foto