Innfører besøksrestriksjonar: — Kapasiteten er sprengt og medarbeidarane er slitne

foto