Kortvarig stenging av Bømlabrua: Brua er no open for trafikk