Skjerpa tiltak i skulen: — Me kjem til å ha eit fysisk undervisnings-tilbod til dei barna som treng det

foto