Løft i omsetninga for bensinstasjonane i sommar

foto