Tok opp det mange meiner er ei dårleg kryssløysing