Betalar reiselivskontingent med koronastøtte

foto