Norsk brannvernforening anbefaler å droppe eingongsgrillen

foto