Trafikknedgang på 13 prosent for Bømlopakken

foto