Får kanskje ikkje refusjonen utbetalt før i 2028

foto