Gamle Bus: Blir jobba med gjenbruk i staden for riving

foto