Mange løvetannar, løvetenner, eller mykje løvetann

foto