Tamar og Harout Jakarian har no teke tilflukt i kyrkja