Må punga ut etter å ha skulda mann for å «grooma» born