Handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet vart vedteke