Målingane så langt i desember viser at Ap mistar 119.000 av 2021-veljarane sine til borgarleg side. Nær 100.000 av desse til Høgre åleine, skriv VG.

Ap taper 33.000 veljarar frå 2021 til SV og Raudt. Men lekkasjen til Høgre er mykje større. Totalt har regjeringspartia Ap og Sp tapt 207.000 veljarar frå 2021 til borgarleg side.

– For å behalde eit fleirtal vil det vere fornuftig å tekkjast veljarane på høgresida, men Aps politiske linje under Støre nok vore det motsette, seier forskingsleiar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

Valforskarkollegaen hans Jonas Stein peikar på det same.

– Ap er i spagaten, der dei lek både til høgre- og venstresida, og utan samanlikning mest til høgresida. Støre må bestemme kva lekkasje det er viktigast å tette, til høgre eller til venstre, seier Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitskap ved Universitetet i Tromsø.

Bergh seier mange i middelklassen truleg opplever at Støre og regjeringa ikkje prioriterer dei.

– Dette er veljarar Ap er avhengige av for å sikre fleirtal, seier han.

(©NPK)