Forskjellane mellom rike og fattige aukar i Noreg

foto