Håkon frå Hiskjo både høyrde og såg gauken på søndag

foto