Avkortar midlar til dei private barnehagane som følgje av streiken

foto