Bremnes Seashore vil bli etterforska for konkurransevridande åtferd