Kveitefarmen i Stokksundet: Er etter mange år med testing over i ein ny fase