Utval føreslår å skjerpe krava til folkehøgskulane

foto