– Me gjer det me kan for å gje flest mogleg eit barnehagetilbod