Politiet vil ha meir fokus på tryggleik på og ved sjøen