Lite å hente på å skifte pensjonsleverandør for kommunen