– Det var godt å bli vigsla til prest i heimekyrkja