Formannskapet kan ha fatta eit ureglementert vedtak